Przyjrzyj się kalendarzowi a następnie napisz zdania według przykładu

Pobierz

Ćwiczenie 2 - Odpowiednim kolorem kredki napisz po ich śldzie.. Postanowiłeś się zdrowo odżywiać swoimi przemyśleniami na ten temat podzielić na blogu.. Posłuchaj lub przeczytaj samodzielnie tekst zamieszczony pod ilustracją.. 2011-04-14 20:38:52Historyk z zamiłowania oraz z zawodu.. Następnie w zeszycie do matematyki narysuj przedmiot , który będzie składał się z poznanych figur a następnie pod swoim obrazkiem napisz z ilu figur składał się Twój przedmiot.. Podmiot i orzeczenie to główne części zdania.Słowa te mogą spowszednieć, zdewaluować się (tzn. stracić swoją wartość).. Nagranie jest na eDesku.. Zadanie w załączniku.. Na kartce narysuj to, co kojarzy ci się z wiosną, następnie umocz palec w farbie i stempluj po kartce tak, aby powstały drzewa, krzewy, kwiaty lub inne wiosenne rośliny.. 26Przyjrzyj się obrazkom.. Odp.. Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka.. - zadanie 6: Posłuchaj nagrania 1.33 ponownie, a następnie dopasuj zdania A-E do wypowiedzi 1-4.. Sama realizowałam takie wyzwanie w grudniu 2019 - tu przy okazji polecam jadłospis wegetariański od Dr Lifestyle , który był dla mnie doskonałą inspiracją i pomocą!Napisz zdania w zeszycie odnoszące się do przyborów szkolnych, jakie są wg wzoru w podręczniku w zadaniu 4 na stronie 5 ; Przeczytaj tekst i odpowiedz ustnie na pytania do tekstu w zadaniu 4 na stronie 51. k.pracy str.42.Przyjrzyj się poniższemu zestawieniu czynnosci, które Sue i Mike wykonali w zeszły weekend, i napisz zdania jak w przykładzie 2013-11-28 20:32:55; Jaki inny tytuł byście nadali temu obrazowi?.

Naucz się alfabetu na pamięć.Przekształć podane zdania według przykładu.

Liczba napisana przez Marka była o 19 mniejsza od liczby napisanej przez Olę.. On biegnie.Temat: Części zdania i związki wyrazowe w zdaniu.. W tekście artykułu umieszcza się tylko wskazania umiejscowienia odsyłaczy do danego przypisu.. Dla utwalenia poznanego słownictwa wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń.. Zadanie 5 - kiedy rozpoczęły się choroby u wymienionych osób, podaj odpowiedzi z użyciem słowa "ago".W przypadku pytań otwartych słówko pytające znajduje się na początku zdania, np.: Is it going to be a beautiful day?. Powiedz domownikom: a) co robią dzieci na ilustracji, b) co zbudowała dziewczynka, c) co zbudował chłopiec.. Zabrały ze sobą żółwia Grzegorza i poszły do parku bawić się wśród drzew.. Drugie zdanie musi się zaczynać od She albo He.. Wykonaj ćwiczenie: kliknij tutaj 2.. Podkreśl w tekście zdanie .13) Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zasłoń kartką i uzupełnij luki w zdaniach.. -Napisz literę cz palcem na stole, w powietrzu, a następnie weź odpowiedni kolor kredki i popraw litery po śladzie.krajobraz malowany palcami .. Użyj słownictwa z fioletowej ramki.Następnie: 1. Przyjrzyj się sytuacji przedstawionej na ilustracji.. - Dokonaj analizy i syntezy wyrazów łabędź, Jadźka.. Naucz się czytać tekstu str.82 z kart ćwiczeń..

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania poniżej.

Odpowiedzi w postaci pełnych zdań zapisz w zeszycie.. A to moja propozycja wiosennego krajobrazu : 22.04.2020r Funkcjonowanie: Wykonaj kolejne dwie karty pracy według własnych możliwości.- Przyjrzyj się ilustracjom ze str.32,33 z podręcznika i opowiedz, co się na nich dzieje.. Tą są zjeżdża, napisał, cieszyła się, jadł dwa, pierwsza, kilku, trzynasty Tą są smutno, głośno, poprawnie, źle Tą są lekarz, świerk, sarna, książka Tą są zimne, górski, sportowy, wesoła Tą są 2.Wyzwania z wykluczeniem mięsa moim zdaniem powinien spróbować każdy (chociaż na 7 dni!). Następnie przeczytaj na s. 73 wszystkie litery w takiej kolejności, w jakiej występują w alfabecie.. Podręcznik track 52 Po obejrzeniu i wysłuchaniu materiału: 1.. Bywają jednak sytuacje, w których człowiek powinien używać takich słów, bo tylko one pozwalają wyrazić jego pragnienia i uczucia.. Uzyskaj pomoc i dziel się swoją wiedzą.- zadanie 5: Posłuchaj wypowiedzi czterech osób (nagranie 1.33), a następnie napisz odpowiedzi na pytania w zeszycie.. 4.Wytnij pisane litery dź, Dź i wklej je do zeszytu - karta pracy 2..

Przy każdej grupie wyrazów napisz, jaka to część mowy.

-wyjaśnij dlaczego .W podręczniku na str.97 wykonaj zad.. Kasia i Asia … mamie, że będą się … bawiły i nie pójdą nad … .1) Exercise 9 - napisz a następnie ponumeruj obrazki (wyrazy te pisaliści także wystarczy zerknąć do zeszytu) 2) Exercise 11 - popatrz a następnie napisz zdania.. Narysuj w zeszycie: die Katze, der Hund, der Papagei.. Przeczytaj informacje o częściach zdania, znajdujące się w podręczniku na str. 103 - 105, następnie zapisz poniższą notatkę w zeszycie.. Ten sposób w razie dodawania przypisu wymaga wprowadzania zmian w dwóch miejscach kodu: w miejscu wystąpienia odsyłacza do przypisu oraz w sekcji przypisów.opowiadania pt. "Spacer z dziadkiem", a następnie odpowiedz domownikom na 1, 2 i 3 pytanie pod tekstem.. Wyszukaj na ilustracji obiektów, w których nazwach występuje głoska z.. 7. Przyjrzyj się zdjęciom i połącz z odpowiednimi nazwami krajobrazu.. ", "P" z kotwicą.Paweł napisał liczbę 75 - była ona o 17 większa od liczby napisanej przez Olę.. Zapoznaj się z filmami nt. rzeczowników złożonych:Według tej metody przypisy są zebrane w tym miejscu, w którym widzi je czytelnik.. Zadanie 3 - posłuchaj trzech rozmów u lekarza i uzupełnij tabelkę właściwymi wyrazami, wybranymi z ramki.. według wzoru.. Matematyka3.Przyjrzyj się literom Cz,cz drukowanym i pisanym i powiedz, czym się różnią, a w czym są podobne?.

... 29.11.2017 Język niemiecki Liceum/Technikum NIEMIECKI Napisz zdania według przykładu.

- W zeszycie napisz: Ćwiczenia z dnia 19 V 2020 r. Ćwiczenie 1 Napisz 5 zdań na temat dużej ilustracji ze str.32,33 z podręcznika.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Zadania domowe w Zapytaj.. 4.Wytnij ramkę z pisanymi literami Cz,cz i wklej je do zeszytu.. 4.Uzupełnij zdania własciwym przymiotnikiem z zadania 1.. Przyślij zadanie do oceny .. Zapisz wyrazy z ramki z sylabami.. -Pod analizą i syntezą napisz po jednej linijce dź i .Przyjrzyj się zwierzątkom, a następnie posłuchaj wymowy tutaj: kliknij - Modul 2 Kapitel 3 Wir smart 1.. -Wykonaj ćwiczenie 21 str.76 z kart ćwiczeń.. Przeczytaj dialog, a następnie napisz na jego podstawie swój własny dialog o przyjęciu.. Temat lekcji znajduje się w podręczniku na stronie 103.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Zaśpiewaj piosenkę ze str. 45 w podręczniku.. Gra planszowa figury- zagraj z rodzeństwem lub rodzicem.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o NIEMIECKINapisz zdania według przykładu.Zadanie w załączniku.. Wpisz w okienka liczby od 1 do 7 tak, aby suma liczb znajdujących się w każdym z 3 kół była taka sama.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język niemiecki?. 26. Przyjrzyj się ilustracjom i uzupełnij przymiotniki brakujacymi samogłoskami.. Napisz je w zeszycie: A, a, .itd.. - można się mocno zdziwić ile jedliśmy go na co dzień!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje.Wymyśl 3 nazwy rzeczy, które zaczynają się na trzy kolejne litery alfabetu i zapisz je w zeszycie.. Zadanie 4 - posłuchaj i połącz reakcje ze zdaniami.. Kasia i Asia przyrzekły mamie, że będą się grzecznie bawiły i nie pójdą nad rzekę.. 6.1 Sprawdzian wiadomości i umiejętności z edukacji polonistycznej dla klasy III - styczeń.. Imię i nazwisko 1.. -karty pracy.. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła".. Wykonaj ćw.6 str.35.. Pokoloruj obrazek przedstawiający krajobraz.. Jedno zdanie musi zawierać słówko likes, a drugie doesn't like.. Na podstawie wypełnionej tabelki napisz po dwa zdania na temat każdej z osób., według wzoru z punktu 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt