His sprawdzian dziedzictwo rzeczypospolitej obojga narodów

Pobierz

Rzeczpospolita Obojga Narodów 3.. Bić się czy nie bić 4.. W wyniku połączenia Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstał jeden z największych terytorialnie krajów w Europie.Społeczeństwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów Społeczeństwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów dzieliło się na cztery stany: szlachtę, duchowieństwo, mieszczaństwo i chłopów.. Dlaczego szlachta uzyskała przywileje?. Ustanowienie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów monarchii elekcyjneIII.. Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów , Ojczysty Panteon i ojczyste spory , Poznać przeszłość , Historia i społeczeństwo , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plRzeczpospolita Obojga Narodów a) terytorium w1569 r.: Korona - 568 tys.km2 Litwa - 297 tys. km2 Rzeczpospolita Obojga Narodów 865 tys. km2 b) podział administracyjny Rzeczpospolita dzieliła się na Koronę i Litwę.. Uczeń: 1) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy), najważniejsze święta .W 1686 r., w obliczu wojny z Turcją, Rzeczpospolita uznała te warunki za ostateczne i potwierdziła je w traktacie pokojowym podpisanym w Moskwie.. Paostwo szlachty pol-skiej 1.. Republik beider Nationen) lub Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie - państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstałe w roku 1569 na mocy unii lubelskiej, przestało istnieć w wyniku traktatów rozbiorowych w 1795 roku.3..

Ojczysty panteon i ojczyste spory z działu III dziedzictwo rzeczypospolitej obojga narodów ?

Doszło do polonizacji terenów Litwy i Ukrainy ,wzmocnieniu uległa pozycja magnaterii polskiej i litewskiej.. Nie musicie przepisywać .Po krótce opis działania i historii Rzeczpospolitej obojga narodówtest > Rzeczpospolita Obojga Narodów.. Unia podpisana w Lublinie w 1569 roku doprowadziła do utworzenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów.. Dlaczego szlachta uzyskała przywileje?. Konstytucja 3 maja 3.. Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1.. Podręcznik prezentuje treści kształcenia w układzie chronologicznym - od antycznej tradycji bohaterskiej, przez narodziny państwowości polskiej w średniowieczu, po przemiany przełomu XX i XXI w.. Każda z części dzieliła się na prowincje,Historia i społeczeństwo dziedzictwo rzeczypospolitej obojga narodów • Sprawdziany • pliki użytkownika VetMet przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Test B Pod zaborami odpowiedzi.doc, Test A Pod zaborami.docUnia lubelska połączyła Polskę i Litwę w nowe państwo - Rzeczpospolitą Obojga Narodów.. c. pokój religijny miał zapewnić akt konfederacji warszawskiej z 1573 r., który gwarantował tolerancję religijną mniejszościom wyznaniowym.. Spiski i powstania 4.. Wiek wojen 3.. PomimoKartkówka ta zastępuje sprawdzian z działu I. Połącz je z religią, którą wyznawały..

Pytanie 9: W Rzeczypospolitej mieszkało wiele narodów.

Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1.. W Europie , który doprowadził do trwałego rozłamu w chrześcijaństwie i powstania protestantyzmu.. Przemiany społeczne w XIX wiekuIII.. bitwa pod Kłuszynem.. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski 4.. Które bitwy toczyły między sobą wojska Rzeczypospolitej i Turcji?. Po drugim rozbiorze Polski, część społeczeństwa nie pogodziła się z klęską i zniesieniem reform, dlatego po raz kolejny podjęła walkę zbrojną.. "Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie" Uczeo: - wyjaśnia znacze-nie terminów: demokracja szla-checka, szlachta - omawia okolicz-ności nadawania szlachcie przywile-jów oraz wymieniaDziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów; Ojczysty Panteon i Ojczyste Spory Sprawdziany.. W XVII w. Rzeczpospolita Obojga Narodów musiała także zmierzyć się z imperium osmańskim.Przysięga Kościuszki na rynku krakowskim 24.03.1794 DLACZEGO RZECZPOSPOLITA UPADŁA?. Wpisz tylko cyfry.. Reformacja - Rzeczpospolita Obojga Narodów Mianem reformacji określa się ruch religijno-społeczny XVI w.. PROSZĘ 10 pkt za rozwiązanie + 5 pkt za najlepsze rozwiązanie - 27.1.2016 (17:33) - przydatność: 22% - głosów: 14Test Rzeczpospolita Obojga Narodów, podrozdział podręcznika Śladami przeszłości dla Klasa II.. Pobierz Screeny Opis.. Kształtowanie się narodu polskiego 4. w wyniku unii lubelskiej powstała wielonarodowościowa i wielowyznaniowa Rzeczpospolita Obojga Narodów..

2012-07-19 12:33:18Dziedzictwo obojga narodow sprawdzian.

Po zakończonej lekcji proszę o odesłanie notatki lekcyjnej przez dziennik elektroniczny - Librus - zakładka Zadania Domowe.. Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów XI.. Napisz, w którym roku miało miejsce to wydarzenie.. Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów KARTA ODPOWIEDZI - grupa A Nr Właściwa odpowiedź Punkt Kryteria punktowania zad.. Jan Karol Chodkiewicz - 1605 - Kircholm - 0-3 Każde właściwe Rozbicie wojsk szwedzkich przez siły uzupełnienie całego Rzeczypospolitej.b.. Chyba że macie test to możemy zrobić wymianePo zawarciu unii obszar państwa które nosiło nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów wynosił 800 tys km2 , a ludność liczyła 7 milionów .. Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie 4. bitwa pod Wiedniem.. Test "Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów" - grupa A, plik: test-dziedzictwo-rzeczypospolitej-obojga-narodow-grupa-a.doc (application/msword) Poznać przeszłośćDziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów DRAFT.. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku .. sprawdziany*, karty pracy*, .. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego.. Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.reformacja- rzeczpospolita obojga narodów oraz kontrreformacja.. Tags:Podajcie sprawdzian lub odpowiedzi do sprawdzianu z działu"dziedzictwo rzeczypospolitej obojga narodów"..

Pisał może ktoś sprawdzian z książki Poznać przeszłość.

"Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie" Uczeń: - wyjaśnia znaczenie terminów: demokracja szlachecka, szlachta - omawia okoliczności nadawania szlachcie przywilejów oraz wymienia ichRzeczpospolita Obojga Narodów (łac. Res Publica Utriusque Nationis, lit. Abiejų Tautų Respublika, niem.. Pytanie 10:Rzeczpospolita Obojga Narodów .. WOJNY POLSKO-TURECKIE I .. Rzeczpospolita zyskała nowych wrogów w postaci Moskwy i Turcji.X.. Poza stanami funkcjonowały np. grupy narodowe tworzące odrębne społeczności (Żydzi i Ormianie) lub tzw. ludzie luźni.III.. Państwo szlachty polskiej 1.. Klucz do testu.. Zygmunt August () - syn Zygmunta I Starego i księżniczki mediolańskiej Bony z rodu Sforza, ostatni władca Polski z dynastii Jagiellonów.. aby uczynić semestr i .Dziedzictwo obojga narodow sprawdzian 2013-11-26 17:18:40 opisz herb obojga narodów 2013-05-03 11:42:32 Dlaczego,ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów nazywamy demokracją szlachecką?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt