Historia i definicja terminu personal branding zarys problematyki

Pobierz

Outline of the Problem: Autorzy: Strawińska, Anetta Bogusława: Słowa kluczowe: sociolect globalisation variability in modern Polish socjolekt globalizacja odmiany współczesnej polszczyzny: Data wydania .. Rok wydania: 2017 ISBN: 978-83-7657-202-4 Seria: Publikacja Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Filologiczny Recenzenci: prof. dr hab. Artur Rejter, dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, dr hab. Małgorzata NowakW artykule zaprezentowano wyniki analizy semantycznej nazwy "godność" występującej w aktualnej polskiej Konstytucji.. Z tekstu źródłowego wyekscerpowano połączenia wyrazowe, w jakie wchodzi leksem "godność" i na ich podstawie wskazano trzy profileZarys problematyki); Joanna Ścibek‑Trypus (Konstrukcje porównawcze - przegląd ujęć typologicznych); Bogdan Walczak (Relacja socjolekt-idiolekt na przykładzie języka Zagłoby); Maria Wojtak (Idiolektalne wymiary języka prasy); Dorota Zdunkiewicz‑Jedynak (Słowa‑klucze w dyskursie "dobrej zmiany")Student w zakresie wiedzy ma: zna podstawowe powiązania kulturoznawstwa jako nauki z innymi dyscyplinami nauk z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (K_W03: H1A_W05) oraz odznacza się uporządkowaną znajomością i rozumieniem głównych kierunków w obrębie nauki o kulturze takich jak: antropologia kultury, teoria kultury i teoria poszczególnych dyscyplin sztuki, historia kultury .Stanford Libraries' official online search tool for books, media, journals, databases, government documents and more.Celem artykułu jest próba usytuowania nieznanego współczesnym leksykografom (a tym samym kłopotliwego) pojęcia "kompetencje odpornościowe" w dyskursie dotyczącym kompetencji modelowego nauczyciela — nauczyciela akademickiego przyszłości..

Historia i definicja terminu personal branding.

Zarys problematyki.. 365 keb ni nŚacao J yuspTr ‑ Konstrukcje porównawcze - przegląd ujęć typologicznych.. 387 Bogdan Walczak Relacja socjolekt-idiolekt na przykładzie języka Zagłoby.. 411 Maria Wojtak Idiolektalne wymiary języka prasyData wydania Tytuł Autor(rzy) Promotor Redaktor(rzy) 2015: Globalizacja w świetle teorii ekonomii i teorii zarządzania: Borowski, Jerzy--2014: Globalizacja - dylematy etyczneHistoria i definicja terminu personal branding.. 2005 2434 Historia mówiona jako hermeneutyka losu : doświadczenia przedtekstowe /Opis.. Umiejętności rezyliencyjne umożliwiają "odnalezienie się" w nowej, zmiennej przestrzeni społecznej.. 2005 3869 Historia literatury w przebudowie / Kostkiewiczowa , Teresa.. Historia i definicja terminu personal branding..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt