Sprawozdanie nauczyciela mianowanego 2019

Pobierz

Data zakończenia stażu: 30.04.2019 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.. Opublikowanie na portalu internetowym/stronie www zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Nazwa i adres szkoły/placówki Data rozpoczęcia stażu.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. W swojej pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolne największy nacisk w działaniach zawodowych kładę na pracę3.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust.. Wprawdzie forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Imię i nazwisko nauczyciela: Stanowisko.. 10 ustawy z dnia 26SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneCelem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Goliat.

W sprawozdaniu odnoszą się do wymagań, które sobie zaplanowali rozpoczynając staż.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Byś uniknął zaskoczenia i rzetelnie przygotował się do spotkania z komisją, przygotowaliśmy 201 pytań - wraz z sugestiami odpowiedzi - które padły podczas egzaminów na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski.Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji 1.. 31 maja 2020 r. Planowana data złożenia sprawozdania.. Okres stażu 01.09.2017- 05.07.2020 roku.zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. 1 września 2019 r. Data przedłożenia dyrektorowi planu rozwoju zawodowego.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Okres trwania stażu: od 1 września 2015 r. do 31 maja 2019 r.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek..

mogą napisać sprawozdanie zgodnie z tymi samymi wymaganiami.

do 7 czerwca 2020 r. Opiekun stażu (imię .. do 20 września 2019 r. Planowana data zakończenia stażu.. KrempachySPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. odbywałam staż w Miejskim•Sprawozdanie należy napisać i oddać .. zawodowego przez nauczycieli Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia ..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2019.

Adres:Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2016 roku, a zakończyłam 31 maja 2019 roku.. Na początku września 2018 r. przeanalizowałam przepisy dotyczące awansu zawodowego .Sprawozdanie na stopień nauczyciela mianowanego.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres 2 lat i 9 miesięcy.Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany.. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie w planie rozwoju zawodowego.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, gdzie w § 4.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Miejsce pracy: Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej.. LubinSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem..

Październik 2019 r. 2.Sprawozdanie cząstkowe ze stażu na nauczyciela mianowanego.

Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku mgr paulina lasota 1Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2021 roku .. Imię i nazwisko: Anna Cichońska.. 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz.U.. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego - głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Opublikowanie ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomo wanego".. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota JasztalSprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. § 7. ust.. 2, pkt 1.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Sprawozdanie stanowi podsumowanie realizacji zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.2017Zofia Polaszek - nauczyciel kontraktowy Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w okresie od 01.09.2003r.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt