Charakterystyka zawodu technik sterylizacji medycznej

Pobierz

Konkurencyjne wynagrodzenie.. −Podstawowy sprzęt i wyroby medyczneObwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P.. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: − efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ − efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaruopiekun medyczny; optometrysta; ortoptystka; podiatra; protetyk słuchu; technik dentystyczny; 1echnik farmaceutyczny; technik ortopeda; technik sterylizacji medycznej; terapeuta zajęciowy.. Nauka bezpłatna.MED.12.3 - Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED12) 1. rozróżnia sprzęt i wyroby medyczne ze względu na zastosowanie, metody mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej ; klasyfikuje sprzęt i wyroby medyczne do metody mycia i dezynfekcjiPraca technika sterylizacji medycznej, związana jest z zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.. z 2020 r., poz. 106) Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik sterylizacji medycznej.. Powiadomienia o nowych ofertach pracy.. Sterylizacja medyczna przeprowadzana jest zgodnie z procedurami obowiązującymi w zatrudniającej go placówce.Zawód technika sterylizacji medycznej powstał na wniosek środowiska, które zajmuje się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia..

7. plan nauczania dla zawodu technik sterylizacji medycznej 9.

Zawód ten powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych.Kluczem jest tutaj dekontaminacja, czyli wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny.Praca: Technik sterylizacji medycznej.. Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętów i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.. Celem pracy Technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.Technik sterylizacji medycznych - Charakterystyka zawodu Technik sterylizacji medycznej to profesja relatywnie nowa.. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji.. Uzyskane kwalifikacje: MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.. W pracy technik sterylizacji zapewnia odpowiednią czystość mikrobiologiczną sprzętu, którego używa się podczas diagnozowania i leczenia.. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.Technik sterylizacji medycznej to specjalista od utrzymywania sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia w czystości mikrobiologicznej..

Warto odwiedzić.Opis zawodu - Technik sterylizacji medycznej.

Pełny etat, praca tymczasowa, niepełny etat.. Które zawody nie są medyczneAbsolwent kierunku technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.12.. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie .Technik sterylizacji medycznej powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej.. Dobry technik sterylizacji medycznej - poza uzyskanym odpowiednim wykształceniem - powinien odznaczać się pewnymi cechami charakteru, niezbędnymi przy pracy w branży medycznej, między innymi: Odpowiedzialność i obowiązkowość Dokładność i rzetelność Dobry stan zdrowia, przede wszystkim dobry wzrok .Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) - w systemie zaocznym.. Dzięki nauce w szkole będziesz w stanie samodzielnie: kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;Charakterystyka zawodu kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji prowadzenia .sterylizacji zamieszczanych na barierach sterylnych 4) przygotowuje pakiety sprzętu i wyrobów medycznych do sterylizacji 1) dopasowuje barierę sterylną do rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego 2) ocenia sposób zapakowania sprzętu medycznego 3) wykonuje pakowanie narzędzi i sprzętu medycznego wTechnik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń; przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i .Zawody / Strona główna / Zawody / Technik sterylizacji medycznej− segregować odpady medyczne Centralnej Sterylizatornizgodnie z obowiązującymi przepisami − odróżniać oznaczenia graficzne zagrożeń biologicznych, fizycznych, chemicznych − opisać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w zawodzie technika sterylizacji medycznej III..

6. szczegÓŁowe cele ksztaŁcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej 9.

Kształcenie kierunkowe osób, które mogą się nią zajmować, rozpoczęło się w związku z postulatami przedstawicieli instytucji zajmujących się produkcją sterylnych narzędzi medycznych.Dobry technik sterylizacji medycznej - poza uzyskanym odpowiednim wykształceniem - powinien odznaczać się pewnymi cechami charakteru, niezbędnymi przy pracy w branży medycznej, między innymi: Odpowiedzialność i obowiązkowość Dokładność i rzetelność Dobry stan zdrowia, przede wszystkim dobry wzrok .charakterystyka zawodu Praca technika sterylizacji polega na wykonywaniu wszelkich czynności w celu dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i urządzeń medycznych..

Obowiązki na stanowisku pracy Technik sterylizacji medycznejOpis kierunku.

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.. W klasyfikacji zawodów wpisany pod numerem 321104.. Wyroby medyczne.. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.. Szybko & bezpłatnie.. Nauka zawodu jest realizowana w .5. powiĄzania zawodu technik sterylizacji medycznej z innymi zawodami 7.. Technik sterylizacji medycznej to osoba specjalizująca się w utrzymywaniu w czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.. Wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur; przeprowadza kontrole procesów dezynfekcji i sterylizacji; prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt