Przeczytaj tekst email i uzupełnij luki

Pobierz

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Pilne !. 2014-10-22 17:01:02; Uzupełnij .Przeczytaj teksty 1 i 2.. Wybór wielokrotny - pytania do tekstów.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Arleta 5648 Polub to zadanie Tekst: La creatividad es algo maravilloso.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. One mogą być złe.. Uzupełnij każdą lukę tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uzupełnij luki 9.1-9.3 w e-mailu do Betty zgodnie z treścią tekstów.. The results of a recent Przeczytaj e-mail i zaznacz właściwe wyrazy.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. Napisz numer luki i odpowiednią literę, np. 0.A The Dog Superhero Swansea Jack is a hero in Wales.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.Przeczytaj tekst i uzupełnij luki literami.. Question from @Qliwka - Gimnazjum - Język niemiecki .. Uzupełnij podane niżej 3 zdania jednym słowem.. Uzupełnij luki w e-mailu do Suzie zgodnie z treścią tekstów.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu..

Answer.Przeczytaj tekst,,Mail'' i uzupełnij luki.

Uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Czy ktoś poratuje?. 2021-05-05 14:01:12Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę 1-4 brakującym zdaniem A-E, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 6 str. 6 biologia 1 gimnazjum przeczytaj poniższy tekst i wykonaj polecenie.. Uwaga!. 2012-06-13 14:48:16; Uzupełnij zdania wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.. Przeczytaj tekst.. Nie patrzcie na te moje zaznaczenia.. 2013-02-14 19:32:30; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Przeczytaj teksty 1 i 2 (zdjęcie) Uzupełnij luki w e-mailu do Stacey zgodnie z treścią tekstów.. Uzupełnij luki w e-mailu do Suzie zgodnie z treścią tekstów.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Odpowiedz na pytania 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. 2015-04-20 15:07:28; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. swim,good .Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki 1-4, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.W zeszycie uzupełnij luki w zdaniach 1 Going by plane is less ˜?Przeczytaj notatkę z lukami, wysłuchaj tekstu dwa razy, a następnie uzupełnij luki, wybierając poprawną formę (a, b lub c) Person A would like to have more of the yummy 1 _____ He/she is glad to eat a homemade 2 _____ He/she is waiting for some tea now but doesn't want to take 32 Odpowiedz na pytania tak, aby email .Przeczytaj tekst..

Przeczytaj tekst.

2 Przeczytaj teksty 1 i 2.Dobierz brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spony tekst.Pytanie brzmi: Przeczytaj poniższy tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Question from @N5a5t5a5l5k5a - Szkoła podstawowa - Język angielski- szkoła podstawowa Przeczytaj teksty 1. i 2.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Dla ułatwienia w tekście podano angielskie wyjaśnienie słówka, które trzeba wstawić w konkretną lukę.Przeczytaj pary zdań 7.1 -7.5.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Sie hat neue .. und neue .. .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 3.1.-3.3.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.3 Przeczytaj tekst.. 2011-09-18 15:50:51 Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij poniższe zdania 2014-03-20 20:20:31 Przeczytaj uważnie regulamin pracowni chemicznej a następnie uzupełnij tekst ..

The dog was born ...Przeczytaj tekst,,Mail'' i uzupełnij luki .

Pytanie brzmi: Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-3) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. PESARO INVITA A UN EVENTO CHE NON PUOI PERDERE QUEST'ESTATE!Zadanie 3 strona 23 Przeczytaj ponownie tekst.. Podejrzewam, że to przez test z matematyki.Przeczytaj tekst ,, Mail '' i uzupełnij luki.. (całe zadanie jest w załącznikach).. Uzupełnij luki 1-4, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. 2011-09-18 15:50:51; Uzupełnij luki wyrazami w odpowiedniej formie - angielski.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok .. The… Przeczytaj poniższy tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. < New message Cześć Kuba, Czy nie wydało Ci się dziwne, że połowa uczniów z naszej klasy była dzisiaj chora?. Przeczytaj artykuł i uzupełnij luki słowami podanymi pod tekstem.. Question from @Kasiawo2004 - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. Niektóre słowa pozostaną niewykorzystane.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów..

Uzupełnij luki w e-mailu zgodnie z treścią tekstu.

2011-09-05 13:54:026 Przeczytaj tekst.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki (1-4).. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.zgodnie z treścią tekstów.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. 2009-10-02 20:35:42 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019 .Przeczytaj teksty 1. i 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt