Sprawdzian fluorowcopochodne węglowodorów alkohole fenole aldehydy i ketony

Pobierz

Karbonylowe związki organiczne - aldehydy.. Węglowodory, alkany, alkeny alkiny, benzen- 1 sprawdzian 4.. Atom i cząsteczka.. geografia.kl.2b.30.11.2020 Temat: Omówienie i poprawa testu Ludność i osadnictwo.Fenole - są to związki organiczne zawierające grupy hydroksylowe związane bezpośrednio z atomami węgla w pierścieniu aromatycznym (w przeciwieństwie do alkoholi aromatycznych, np. alkoholu benzylowego, w których grupa hydroksylowa przyłączona jest do alkilowego atomu węgla).Wykazują znacznie większą kwasowość niż alkohole i mogą tworzyć z mocnymi zasadami sole, fenolany.1.. Chemia organiczna.. Książka zawiera 468 autorskich zadań z zakresu chemii organicznej przyporządkowanych do odpowiednich działów wraz z odpowiedziami do wszystkich zadań.. Obejrzyj książkęW trakcie zajęć przewidywane są dwa sprawdziany pisemne obejmujące materiał z odpowiednich części wykładu i ćwiczeń.. Węglowodory aromatyczne i związki heterocykliczne.. 1.Zapisz 3 wzory półstrukturalne przedstawiające izomery kwasu o wzorze C4H9COOH 2.Podaj nazwę, rzędowość i wzór alkoholu, jaki został poddany reakcji utleniania (poprzez odpowiedni aldehyd), jeśli produktem końcowym tej przemiany jest kwas o wzorze:Egzamin maturalny.. Zbiór zadań adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących się do egzaminu maturalnego z chemii.Węglowodory nienasycowne (alkeny, alkiny, dieny i cykloalkeny)..

Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony- 1 sprawdzian 3.

Zaloguj się Załóż konto Menu Oferta edukacyjna Szkoły językowe i uczelnie Zaloguj się Załóż konto Przejdź do listy zasobów.. Treść .Wymaganie edukacyjne z chemii dla klasy trzeciej - poziom podstawowy.. Węglowodory- 1 sprawdzian 2.. Kwasy karboksylowe, estry, aminy i amidy- 1 sprawdzian 4.. Kwasy karboksylowe, estry, aminy i amidy- 1 sprawdzian 6.3) Węglowodory nienasycone alkeny 4) Węglowodory nienasycone alkiny 5) Benzen - przedstawiciel węglowodorów aromatycznych 6) Paliwa kopalne i ich przetwarzanie 7) Fluorowcopochodne węglowodorów 8) Alkohole monohydroksylowe 9) Alkohole polihydroksylowe 10) Fenole 11) Aldehydy 12) Ketony Sem IV 1) Kwasy karboksyloweWęglowodory nienasycowne (alkeny, alkiny, dieny i cykloalkeny).. Chemia na co dzień.. Jarosław Drwięga.. Atom i cząsteczka.. Alkohole wielowodorotlenowe (Polihydroks.. Fluorowcopochodne węglowodorów.. Jarosław Drwięga.. .Alkohole, fenole, aldehydy i ketony - sprawdzian.. Związki organiczne zawierające azot.. Konfiguracja elektronowa pierwiastków grup 1,2 i 13-17.. Kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze.. Obejrzyj książkę1.. Chemia klasa II 11.03.2021 r. Temat: Sprawdzian wiadomości -fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony.Ketony , Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony , Część 2 , To jest chemia ZP , Chemia , Reforma 2017 Szkoły …alkoholi mono- Uczeń: − omawia metody otrzymywania oraz zastosowania fluorowcopochodnych węglowodorów −wyjaśnia przebieg reakcji PVC −wyjaśnia pojęcie rzędowość …Karbonylowe związki .Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] ..

Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony - 1 sprawdzian 5.

że ketony nie mają właściwości redukujących wyjaśnia mechanizm .Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony , Część 2 , To jest chemia ZP , Chemia , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby .i polihydroksylowe, fenole, aldehydy, ketony, dawka, uzależnienie − zapisuje wzory i podaje nazwy grup funkcyjnych występujących w związkach organicznych − zapisuje wzory i nazwy wybranych fluorowcopochodnych − zapisuje wzory metanolu i etanolu, wymienia ich właściwości, omawia ich wpływ na organizm człowieka − podaje zasady .Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony Uczeń: − definiuje pojęcia: grupa funkcyjna, fluorowcopochodne, alkohole mono- i polihydroksylowe, fenole, aldehydy, ketony, dawka, uzależnienie − zapisuje wzory i podaje nazwy grup funkcyjnych występujących w związkach organicznych"Alkohole, fenole, aldehydy, ketony" - grupa B, plik: sprawdzian-2-alkohole-fenole-aldehydy-ketony-grupa-b.pdf (application/pdf) To jest chemia ZR .. 1. Podaj nazwy związków:Książka jest podzielona na kolejne rozdziały: Węglowodory; Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony; Kwasy karboksylowe, estry, aminy i amidy; Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów; Zbiór zadań..

Fluorowcopochodne węglowodorów 8.

Reakcje chemiczne w roztworach wodnych- 1 sprawdzian 2.. Chemia na co dzień.. poleca 83 % 1282 głosów.. Węglowodory aromatyczne i związki heterocykliczne.. Węglowodory aromatyczne i mieszaniny węglowodorów.. Ocenę pozytywną otrzymują osoby, które uzyskały co najmniej 50 % punktów możliwych do zdobycia na sprawdzianach.wyjaśnia pojęcia: grupa funkcyjna, fluorowcopochodne, alkohole mono-i polihydroksylowe, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, aminy, amidy omawia metody otrzymywania i zastosowania fluorowcopochodnych węglowodorów wyjaśnia pojęcie rzędowości alkoholi i aminPodręcznik do chemii on-line.. Pozytywny wynik z obu sprawdzianów zwalnia z uczestnictwa na egzaminie.. Każdą inną .. Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketony Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra .. fenole, aldehydy, ketony, dawka, uzależnieniebiologia i chemia - wykład, aldehydy i ketony, konspekt bi ot og chemia organiczna ia budowa alkohole zawierające atom tlenu związany atomem węgla sp3 mająDział chemii: "Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe.". Związki organiczne zawierające azot..

Fluorowcopochodne (halogenopochodne) węglowodorów.

Najważniejsze informacje i przykłady.. Konfiguracja elektronowa pierwiastków grup 3 do 12.węglowodory alifatyczne i aromatyczne, fluorowcopochodne, związki nitrowe, alkohole, fenole, etery, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne, związki metaloorganiczne, związki heterocykliczne, cukry proste i złożone oraz glikozydy, terpeny Izotopy i nuklidy.. Odpowiedzi do zadań oraz wskazówki do rozwiązań ukażą się na naszej stronie, w tym samym miejscu - w środę, 25 marca.. Fluorowcopochodne węglowodorów, alkohole, fenole, aldehydy i ketonyKarbonylowe związki organiczne - ketony.. Autorski materiał Marzeny Kozłowskiej.. Fluorowcopochodne (halogenopochodne) węglowodorów.. Ketony Podsumowanie Sprawdź, czy potrafisz.węglowodorów wyjaśnia przebieg reakcji PVC wyjaśnia pojęcie rzędowość alkoholi zapisuje wzory czterech odpowiednie równania pierwszych alkoholi w szeregu homologicznym; podaje ich nazwy systematyczne wyprowadza wzór ogólny alkoholi Uczeń: omawia właściwości fluorowcopochodnych węglowodorów porównuje właściwościSprawdzian napisany na ocenę niedostateczną lub nieobecność na sprawdzianie obliguje ucznia do przystąpienia do poprawy.. Efekty energetyczne i szybkość reakcji chemicznych- 1 sprawdzian 3.. Elementy mechaniki kwantowej.. Budowa atomu, liczba atomowa, liczba masowa.. Kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt